Takvim
Hava Durumu
Dernek Tüzük Taslağımız


   Sayın Sayfa ziyaretçimiz; Lütfen mevcut ve taslak olan tüzüklerimizi inceleyerek görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız memmun oluruz. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Sayfa altında bulunan yorum kısmına veya direk sayfaya ilgili maddeyi ve adınızı da ekleyerek yorumda bulunabilirsiniz. Bize vakit ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

KIYMAZLAR
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ(2019)
 1. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 20 Ekim 1996 tarihinde Hacı KIYMAZ Başkanlığında kurulmuş tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluktur,

 2. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği`nin merkezi Ankara`dır.

 3. Hacı Efendi soyundan gelen 18 yaşını geçmiş her kadın/erkek birey kayıt olabilir ve haklardan eşit şekilde yararlanacaktır,

 4. Dernek yönetimi Başkan ve 2 Başkan Yardımcısı tarafından oluşur. Başkan yardımcılarının biri Kırıkkale`den diğeri Ankara`dan olmak zorundadır. Bunların aynı zamanda il temsilciliği görevi de vardır.

 5. Yönetim tarafından belirlenen aidatları düzenli ödeyen her üye “aktif “ olarak tanımlanır.

 6. 65 yaş üzerindeki üyelerimiz aktif üye tanımından fahri üye tanımına geçer ve aidat ödemeden tüm dernek haklarından ölümüne kadar faydalanır, Fahri üyelik hakkı için üyenin en az 48 ay aidat ödemesi gerekir,

 7. Üyelerin ve bakmakla mükellef oldukları(Anne, Baba, çocuk, eş ve bakıma muhtaç akıl melekeleri yerinde olmayan kardeş) kişilerin ölümü halinde cenaze sahibine 300$ ödeme yapılır,

 8. Üyelerin ölümü halinde dernek üyeliği son bulur ve geride kalanları üye olmadıkları takdirde hiçbir haktan faydalanamazlar,

 9. Yönetim kararı veya kendi isteğiyle dernekten ilişiği kesilen üyeler geriye dönük ve ileriki hiçbir haktan faydalanamazlar, taraflarına ödemiş oldukları geçmiş aidatlar ödenmez,

 10. Devam Zorunluluğu bulunan üniversitelerde (lisans ve önlisans) öğrenimi gören her üye/üye  çocuğuna 1 kez karşılıksız burs vermek,

  1. Burs süresi, kazanılan üniversitenin YÖK tarafından ilan edilen öğrenim süresinden fazla olamaz, fakat hazırlık sınıfı bulunan bölümler içinde hazırlık sınıfında ayrıca burs ödenir,

  2. Öğrenimini donduran veya kaydını aldıran öğrencilere burs ödenmez, öğrenimlerinin devamı halinde kaldığı yerden ödemeye devam edilir,

  3. Yönetim tarafından miktarı belirlenen öğrenim bursu, her öğretim yılına ve sınıfa ait bir defa ödenir,

  4. Dikey geçiş sınavıyla Lisans okuyan önlisans öğrencilerine; Önlisans süresi düşülerek lisans süresince ödeme yapılır,

  5. Daha önce burstan faydalanmış ve ikinci bir üniversite kazananlara ödeme yapılmayacaktır,

  6. Dernek, dışarıdan gelen veya temin edilecek burslara aracılık eder,

 11. Üye çocuklarının düğününde, dernek adına her çocuk için 1 defaya mahsus çeyrek altın takılır, ikinci evliliği yapan üyeler bu haktan faydalanmaz,

 12. Üye çocuklarına yapılan burs, düğün, cenaze vb. ödemelerde eşinden ayrılmış üyelerin velayeti anne yada babada olma şartına bakılmaksızın ödeme yapılır.

 13. Doğal afet, hastalık vb. durumlarla karşılaşan üyelerimize dernek organizesinde yardım kampanyası düzenlenir, bu tür yerlere bağış yapmak dernek yönetiminin takdirindedir,

 14. Dernek adına toplanan aidatların değerlendirilmesi ve saklanması yönetim takdirindedir,

 15. Dernek aidatlarını 12 ay ödemeyen üyeler uyarılır ve borçlarını ödememesi durumunda dernek ödemelerinden ve imkanlarından faydalandırılmayarak, yönetim takdiriyle üyeliklerine son verilir.

 16. Her üye yönetime girmeye ve yönetimi denetlemeye hak sahibidir,

 17. Dernek, mali imkanlar doğrultusunda sosyal, bütünleştirici çeşitli etkinlikler düzenler,

 18. Dernek,  üye olma şartı aranmaksızın bağış kabul edebilir,

 19. Derneğimizden ayrılan üyeye hiçbir şekilde para ödenmeyecektir,

 20. Her ne şekilde olursa olsun üyelikten ayrılan üye yeniden bir defaya mahsus olmak üzere tekrar üye olabilir.

  1. Bu kayıt yeni üyelik şeklinde olacaksa 36 ay aidat ödemeden, hiçbir ödemeden faydalanmaz.

  2. Bu kayıt eski üyeliğin devamı şeklinde ise geçmiş aidatlarını ödemesi kaydıyla üyelikten faydalanır ve yeni üyelik tarihinden itibaren yapılan ödemelerden faydalanır,

  3. Yeni üyelik tarihinden önceki hiçbir ödeme(Burs, Düğün, Ölüm  vb.) talep edilemez

 21. Üyelik hakları başkalarına devredilemez. Kişiler arasındaki her türlü sözleşme tarafımızca  hükümsüzdür,

 22. Karaağaç Köyü adına yapılan her türlü organizasyonda; KIYMAZLAR adına temsil, bağış gibi söz hakkı dernek yönetimindedir,

 23. Dernek Yönetimi, olağanüstü bir durum olduğunda üyelerinin fikrini almak için toplantıya çağırabilir,

 24. Dernek yönetimi kullanım amaçlı demirbaş ve sarf malzemesi alımı yapabilir,

 25. Derneğimizin aktif üyeleri istedikleri zaman derneğin hesaplarını inceleyebilirler. Yönetim kurulu olarak bu konuda hiçbir zorluk çıkarmayacaktır,

 26. Yönetim kurulu yapmış oldukları etkinliklerde, üyelere gelir ve giderlerini izah etmek durumundadır,

 27. Yönetim kuruluna her konuda üyelerin haklarını savunma, koruma ve zarara uğratmama kaydıyla, üyeleri adına üyeler tarafından kendilerine sınırsız yetki verilmiştir,

 28. Üye aidatları her yıl yapılan genel kurulda veya Yönetim kararıyla belirlenir.

 29. SMS gönderimi ve WEB sitesi sorumluluğu dernek yönetimindedir,

 30. Dernek adına gönderilen SMS ve WEB hizmeti sadece Aktif üyeleri kapsamaktadır.  Ayrıca yönetim tarafından belirlenen çeşitli akrabalar da bu hizmete dahil edilebilir,

 31. Yeni üye olanlar için burs, düğün, ölüm vb. durumdaki ödemeler üyelik tarihinden 36 ayı geçmesi halinde yapılır,

 32. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yukarıda yazılı 3...(Otuz…….) maddeden oluşmaktadır. Bu tüzük …………………….. tarihinde yapılan toplantımızda üyelerimize okunmuş olup “oy çokluğu ” ile kabul edilmiştir.


Hazırlanan bu taslak metni için görüşlerinizi alt tarafta ki yorumlar kısmında veya yukarıdaki taslak linkinden girerek  lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşınız. (04/05/2019)

Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

  
1131 kez okundu

Yorumlar

üye çocukları     16/01/2017 09:18

dernek tüzüğünün 10. maddesine (a) bendi eklenmek suretiyle "Dernek üyeliği aktif olmak şartıyla eşinden ayrılmış üyelerin velayeti anne yada babada olma şartına bakılmaksızın erkek/kız çocuklarının evlenmesi durumunda düğünlerinde bir defaya mahsus çeyrek altın takılır" ayrıca üniversite burs maddesinede gerekli ekleme yapılarak burstan yararlanmaları sağlanabilir
Yakup KIYMAZ